Trakošćan bb, 42253 Trakošćan, Hrvatska

+385 42 440 800

sales@atr.hr


Adriatic tourist resorts d.o.o., Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb, PIN 00594096464. Company is registered at Commercial court in Zagreb under number 080734351 with capital of 95.000,00 kuna paid in full. Directors: Július Strapek i Michal Hartl. Bank account numbers: Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR2723400091110784670, Zagrebačka banka d.d. IBAN HR5223600001501845584

Stik z nami

Stik z nami

Podelitev soglasja: Z obkljukanjem tega polja in izbiro gumba »Pošlji« dajem v skladu z zakonom št. 42/18 o varstvu osebnih podatkov in dopolnilih k nekaterim zakonom, kakor so bili spremenjeni (tu na kratko imenovani »zakon PPDF«) in v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov št. 2016/679 (tu na kratko imenovana »GDPR«) družbi ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o., z registriranim sedežem na naslovu Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb, matična številka družbe (OIB: 00594096464), registrirana pri 080734351, Gospodarsko sodišče v Zagrebu (tu imenovano samo »kontrolor«) za obdelavo mojih osebnih podatkov v naslednjem obsegu: ime, priimek in e-poštni naslov (tu na kratko imenovani »osebni podatki«) tudi za namene trženja (zlasti za prejemanje biltenov, ponudb za blago in storitve kontrolorja ter ponudb za blago in storitve, ki jih zagotavljajo družbe in partnerji skupine Across Private Investments, ter za raziskave zadovoljstva kupcev) (tu na kratko imenovani »namen«).

To soglasje k obdelavi osebnih podatkov predstavlja svoboden, specifičen, informiran in jasen izraz moje volje.

Trajanje soglasja: To soglasje je kontrolorju dano za obdobje treh (3) let ali do preklica soglasja.

Prostovoljno soglasje: To soglasje je dano popolnoma prostovoljno. Če gre za soglasje, dano v imenu osebe, mlajše od 16 let, morajo soglasje k obdelavi osebnih podatkov dati njegovi/njeni starši/zakoniti skrbniki.

Preklic soglasja To soglasje k obdelavi osebnih podatkov za navedeni namen je mogoče kadar koli preklicati s pisnim obvestilom, poslanim na naslov kontrolorja: ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o., Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb, ali po e-pošti na naslov: dpo@atr.hr. Po preklicu soglasja kontrolor osebnih podatkov ne bo mogel več obdelovati za navedeni namen, osebni podatki se bodo mehansko izbrisali (uničili) in ne bodo več obdelovani v nobeni zbirki podatkov.

Več informacij za osebe, na katere se podatki nanašajo, o obdelavi in varstvu osebnih podatkov je na voljo tukaj.