Velja od 25. maja 2018

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov opisuje, kako zbiramo in uporabljamo informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, ki nam jih posredujete osebno, po pošti ali z obiskom našega spletnega mesta. Ta izjava opredeljuje tudi, kako obravnavamo vaše osebne podatke ter kako lahko dostopamo do njih in jih spreminjamo.

Kontrolor

ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o., Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb, 080734351, Trgovački sud u Zagrebu, matična št. podjetja (OIB): 00594096464

Kontaktna oseba (pooblaščenec za varstvo podatkov)

dpo@atr.hr

Opredelitev obdelave osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, s katerim kontrolor osebnih podatkov, obdelovalec osebnih podatkov ali pooblaščena tretja oseba sistematično obdeluje osebne podatke osebe, na katere se podatki nanašajo; zlasti zbiranje, evidentiranje, dajanje na razpolago, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, uporabo, razkritje s prenosom, širjenje, izmenjavo ali povezovanje, blokiranje in uničenje osebnih podatkov stranke.

Načela, povezana z obdelavo osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov oseb, na katere se podatki nanašajo, mora kontrolor osebnih podatkov v največjem mogočem obsegu spoštovati in upoštevati najvišje standarde zaščite osebnih podatkov, pri čemer se mora zlasti ravnati po naslednjih načelih:

 • osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo (tj. zakon št. 18/2018 o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR)), pravilno in na pregleden način;
 • pri obdelavi osebnih podatkov mora kontrolor zagotavljati zaščito pravic oseb, na katere se podatki nanašajo, in jih v celoti spoštovati;
 • osebni podatki se vedno obdelujejo za jasen in razumljivo opredeljen namen z opredeljenimi sredstvi in na opredeljen način;
 • zbirajo se samo tisti osebni podatki, katerih obdelava ustreza opredeljenemu namenu (tj. je zadostna, ustrezna in potrebna v zvezi s temi podatki);
 • osebni podatki so shranjeni samo tako dolgo, kot je to potrebno v zvezi z nameni, za katere se obdelujejo.

Vrste zbranih osebnih podatkov

Vedno lahko izberete, katere osebne podatke želite deliti z nami. Če se odločite, da nekaterih osebnih podatkov ne boste delili z nami, bomo vašo odločitev sprejeli, vendar pa upoštevajte, da lahko to vpliva na kakovost informacij, ki vam jih zagotavljamo. To pa ne velja, če je treba določeno vrsto osebnih podatkov obdelovati zaradi skladnosti z zakonskimi obveznostmi.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, vključujejo: ime, priimek, telefonsko številko, e-poštni naslov.

Samodejno zbrani osebni podatki in tretje osebe

Naša spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje kakovosti storitev, ki vam jih zagotavljamo. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki vsebujejo določene podatke, ki jih kontrolor uporablja za identifikacijo računalnika osebe, na katere se podatki nanašajo, pri stiku s kontrolorjem.

Piškotki se z uporabo spletnega brskalnika shranijo na trdi disk računalnika osebe, na katere se podatki nanašajo. Piškotki se vedno shranijo s soglasjem osebe, na katere se podatki nanašajo; pozneje jih lahko kadar koli onemogočite v nastavitvah spletnega brskalnika.

Dobavitelje storitev, ki uporabljajo piškotke, zavezuje pogodba o zaupnosti, ki velja tudi po vsej Evropski uniji, in jim je njihove osebne podatke prepovedano uporabljati za svoj lastni ali kateri koli drug namen.

Kako pridobimo vaše osebne podatke

E-poštna komunikacija

Naročilo na bilten

Registracije v e-trgovini

Zakonske podlage in nameni obdelave

Veljavne zakonske podlage:

 1. Za izpolnitev zakonskih obveznosti:
 • predloženi osebni podatki se lahko v nekaterih primerih uporabijo za pripravo predpogodbenih razmerij ali za uporabo pogojev pogodbe (npr. pogodbe o donaciji, pogodbe o sodelovanju idr.); ali
 • za skladnost z zahtevami organov kazenskega pregona, kadar to zahteva zakonodaja.
 1. Za izpolnitev zakonitih interesov:
 • kot so zagotavljanje primerne vsebine spletnega mesta, e-pošte in biltena, ali za izboljševanje in spodbujanje naših izdelkov, storitev in spletne vsebine;
 • administrativne namene.

Pri uporabi vaših osebnih podatkov za zagotavljanje zakonitih interesov damo vašim pravicam in interesom vedno prednost pred našimi pravicami in interesi.

Če je to potrebno po veljavni zakonodaji, vas bomo prosili za soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete z e-pismom, naslovljenim na pooblaščenca za varstvo podatkov.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali tudi za naslednje namene:

 • pošiljanje novic o promocijskih akcijah;
 • pošiljanje novic in posodobitev o naših dejavnostih;
 • odgovarjanje na vprašanja, ki jih boste zastavili, npr. z uporabo obrazca na ustrezni spletni strani;
 • izboljševanje vaše uporabniške izkušnje na našem spletnem mestu. Vaše osebne podatke uporabljamo za raziskave in analize, ki jih lahko za nas v našem imenu izvaja tretja oseba. Rezultate take raziskave lahko v anonimizirani in agregirani obliki posredujemo ali razkrijemo tretjim osebam. Vaše osebne podatke uporabljamo tudi za analitične namene in za izboljševanje svojih storitev, vaše uporabniške izkušnje ter funkcionalnosti in kakovosti naših spletnih storitev. Če za obdelavo osebnih podatkov uporabljamo avtomatizirana sredstva, ki lahko pravno ali pomembno vplivajo na vas, bomo vaše pravice in svoboščine varovali z izvajanjem ustreznih ukrepov;
 • prikazovanje ustreznih oglasov na podlagi analize vašega vedenja na našem spletnem mestu.

Mednarodni prenos osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo z uporabo storitve MailChimp, namenjene upravljanju in posredovanju elektronskih poročil na e-poštne naslove. To storitev upravlja družba The Rocket Science Group, LLC, s sedežm na naslovu 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Združene države Amerike. Združene države so vključene na seznam tretjih držav, ki po mnenju Evropske komisije zagotavljajo zadostno raven varstva osebnih podatkov.

Shranjevanje osebnih podatkov

Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, mora kontrolor take podatke po zakonu obdelovati ves čas trajanja pogodbenega razmerja, običajno pet let, razen če veljavni predpisi določajo daljše obdobje.

V drugih primerih bomo vaše osebne podatke hranili, dokler ne prekličete svojega soglasja in/ali dobo dveh let in/ali daljši čas, če bo to potrebno za to, da vam bomo lahko dobavljali storitve, skladnost z veljavnimi predpisi in/ali reševanje sporov s katero koli osebo.

Vaše pravice

Želimo, da imate nad uporabo svojih podatkov popoln nadzor. Imate naslednje pravice:

Pravica do dostopa do osebnih podatkov: imate pravico preveriti, ali se vaši podatki dejansko obdelujejo, in če se, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in opredeljenih informacij. V tem primeru mora kontrolor osebi, na katero se podatki nanašajo, priskrbeti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Pravica do izbrisa (»pravica biti pozabljen«): od kontrolorja imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, kadar velja eden od razlogov, ki jih določa veljavna uredba, zlasti če stranka prekliče svoje soglasje k obdelavi osebnih podatkov. V nekaterih primerih kontrolor ni obvezan in pooblaščen za izpolnitev take zahteve, še zlasti če je obdelava osebnih podatkov potrebna za skladnost s pravnimi obveznostmi.

Pravica do omejitve obdelave: Od kontrolorja imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kadar velja eden od razlogov, ki jih določa veljavna uredba; npr. zaradi netočnosti ali nezakonitosti obdelovanih osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Če ste svoje osebne podatke posredovali kontrolorju, njihova obdelava temelji na vašem soglasju ali se izvaja za namene pogodbe in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico take osebne podatke pridobiti v strukturirani, pogosto uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih posredovati drugemu kontrolorju. Od kontrolorja lahko zahtevate tudi neposreden prenos osebnih podatkov na drugega kontrolorja.

Pravica do popravka: Od kontrolorja imate pravico zahtevati popravek katerega koli netočnega osebnega podatka o vas, ki ga kontrolor obdeluje, brez nepotrebnega odlašanja. Imate tudi pravico zahtevati dopolnitev svojih nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dodatne izjave.

Pravica do nasprotovanja in umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov: Če se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja, imate v skladu z veljavnimi predpisi pravico dano soglasje kadar koli preklicati.

Pravica do pritožbe: Če meni, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, še zlasti uredbo GDPR, lahko pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike vložite pritožbo, in sicer na njenem spletnem mestu www.dataprotection.gov.sk ali na njenem e-poštnem naslovu: Agencija za zaštitu osobnih podataka / Croatian Personal Data Protection Agency – https://azop.hr

Vprašanja in pritožbe

Če imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov kakršno koli vprašanje ali če želite izvrševati katero od pravic, ki izvirajo iz te izjave o varstvu podatkov, se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo podatkov, katerega podatki so navedeni v predhodnem besedilu te izjave. Svoja vprašanja in pritožbe lahko naslovite tudi na Urad za varstvo osebnih podatkov Agencija za zaštitu osobnih podataka / Croatian Personal Data Protection Agency – https://azop.hr

Spremembe te izjave

Če bomo nameravali to izjavo spremeniti na kakršen koli način, ki bi vas lahko zadeval (če bi npr. želeli vaše osebne podatke obdelovati za druge namene, kot so navedeni v prehodnem besedilu), vas bomo o vsakršnih tovrstnih spremembah obvestili, preden bodo postale veljavne.