Opći uvjeti poslovanja

Početne odredbe

1.1 

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „OUP”) primjenjuju se na pružanje usluga od strane operatora hotela Trakoščan, Trakošćan bb, 42253 Trakošćan, Hrvatska (u daljnjem tekstu „Hotel“), ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o, Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb, (OIB) br. tvrtke: 00594096464, registrirana u Poslovnom registru 080734351, Trgovački sud u Zagrebu, (u daljnjem tekstu „Operator“), te uvjetima plaćanja i otkazivanja u vezi s rezervacijama koje je izvršio klijent, kao i svim drugim pravima i obvezama koje proizlaze iz pravnog odnosa uspostavljenog rezerviranjem hotelskih usluga.

1.2 

Klijent ima pravo koristiti hotelske usluge tek nakon što je prihvatio ove OUP. Preporučuje se da se klijent upozna s ovim OUP prije nego što napravi rezervaciju. Prilikom ponovnog korištenja hotelskih usluga od klijenta se uvijek traži da pročita ažuriranu verziju OUP. Operator zadržava pravo jednostrano izmijeniti ove OUP; izmijenjeni i dopunjeni OUP stupaju na snagu na dan njihove objave na mrežnoj stranici operatora. Potvrđivanjem svoje rezervacije, klijent izražava svoj bezuvjetni pristanak na ove OUP i njihove dodatke.

1.3 

Izražavajući svoj pristanak na te OUP, klijent izjavljuje da ima najmanje 18 godina i ima punu pravnu sposobnost za preuzimanje prava i obveza.

Rezerviranje

2.1

Rezervacija se može izvršiti na vlastito ime ili za treću osobu.

2.2

Prilikom rezervacije, klijent može pretraživati dostupne slobodne hotelske kapacitete unoseći svoje zahtjeve u formular za rezervaciju (datum dolaska, datum odlaska, vrstu sobe itd.).

2.3

Nakon popunjavanja svih podataka o datumu početka i završetka rezervacije, vrsti sobe, dodatnih usluga, itd., prilikom rezervacije klijent mora dostaviti sve tražene informacije.

2.4

Nakon ispunjavanja svih traženih informacija, izvršenja uplate u skladu s ovim OUP i provjere unesenih podataka, potvrda rezervacije, uključujući broj rezervacije, odmah će biti poslana na adresu e-pošte koju je klijent dao. Dodijeljeni broj rezervacije služi kao potvrda rezervacije, kao kontaktni podaci za izvršenje bilo kakvih izmjena ili za otkazivanje rezervacije te kao potvrda za prijavu prilikom prijave u hotel. Stoga je klijent dužan čuvati na sigurnom broj rezervacije.

2.5

Može se zatražiti poklon vaučer, a boravak na temelju tog vaučera može se rezervirati samo putem recepcije hotela (podaci za kontakt navedeni u članku 4. OUP).

Uvjeti plaćanja

3.1 

Potvrđivanjem rezervacije, klijent se obvezuje da će izvršiti uplatu za rezervirani boravak Operatoru hotela i ovlastiti Operatora da prihvati tu uplatu. Klijent je dužan platiti akontaciju, koja je naznačena na računu akontacije izdanog od strane Operatora, nakon primitka računa, a ostatak na recepciji pri odjavi.

3.2 

Akontacija za rezervirane i potvrđene usluge bit će izvršena u roku od 7 dana od primitka računa za avansno plaćanje, u suprotnom se rezervacija smatra otkazanom. Nakon uspješnog primitka akontacije, klijentu se izdaje račun o primitku akontacije.

3.3

Ako klijent skrati rezervirani boravak u hotelu, hotel ima pravo naplatiti cjelokupnu ugovorenu cijenu za cijelo vrijeme rezerviranog boravka.

Promjene rezervacija i uvjeti otkazivanja rezervacije

4.1

Klijent može promijeniti svoju rezervaciju u pisanom obliku, telefonski ili putem e-pošte poslane na recepciju hotela koristeći sljedeće podatke za kontakt:

broj telefona: +385 42 440 800

e-pošta: reservations@hotel-trakoscan.hr

poštanska adresa: ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o., Hotel Trakočšan, Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb, 080734351, Trgovački sud u Zagrebu

Prilikom zahtjeva za promjenom rezervacije, klijent je uvijek dužan navesti broj rezervacije broja i poslati ga klijentu prilikom rezervacije. Ako zahtjev klijenta za promjenom rezervacije ne može biti ispunjen zbog kapaciteta ili drugih operativnih razloga, Operator će poduzeti sve razumne korake kako bi udovoljio zahtjevima klijenta; međutim, Operator nije obvezan udovoljiti zahtjevu klijenta za promjenu u rezervaciji i klijent nema pravo tražiti naknadu štete ili bilo kakve druge učinke od Operatora zbog nemogućnosti promjene rezervacije.

4.2 

Ako klijent raskine ugovor i otkaže rezervaciju, Operator ima pravo naplatiti naknadu za otkazivanje kako slijedi:

NAKNADE ZA OTKAZIVANJE

Nema naknade za otkazivanje

Ako je rezervacija otkazana više od 22 dana (uključujući i 22. dan) prije datuma početka

30% od cijene rezerviranih usluga

Ako je rezervacija otkazana između 15 i 21 dan (uključujući i 21. dan) prije datuma početka

50% od cijene rezerviranih usluga

Ako je rezervacija otkazana između 8 i 14 dan (uključujući i 21. dan) prije datuma početka

100% od cijene rezerviranih usluga    

Ako je rezervacija otkazana između 1 i 7 dan (uključujući i 21. dan) prije datuma početka

4.3 

Ako se klijent ne prijavi za rezervirani boravak, Operator ostvaruje pravo na naknadu za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezerviranih i potvrđenih usluga.

4.4 

Ako, u slučaju boravka s popustom (članak 6. OUP-a), klijent u cijelosti ili djelomično, raskine ugovor ili otkaže rezervaciju, ili ako se klijent ne prijavi za rezervirani boravak, Operator ostvaruje pravo na naknadu za otkazivanje u iznosu od 100% cijene rezerviranih i potvrđenih usluga.

4.5 

Ako klijent, u cijelosti ili djelomično, raskine ugovor ili otkaže rezervaciju, ili se ne prijavi za rezervirani boravak zbog neočekivanih okolnosti (bolest, smrt, prirodna katastrofa, itd.), Operator se može odreći svog prava na naknadu za otkazivanje, pod uvjetom da klijent dostavi vjerodostojne dokaze o razlozima njegovog potpunog i/ili djelomičnog raskida ugovora ili otkazu rezervacije ili zbog neuspjeha prijave za rezervirani boravak, te može odgoditi početak do šest mjeseci od dana koji slijedi nakon početnog datuma početka.

4.6 

Ako klijent u cijelosti ili djelomično raskine ugovor ili otkaže rezervaciju ili se ne prijavi za rezervirani boravak, Operator će poslati, u pisanom obliku ili putem e-pošte, obavijest klijentu o tome da Operator tvrdi da je njegovo pravo na naknadu za otkazivanje, uključujući iznos te naknade, pod ovim OUP-ima u roku od 14 dana od potpunog i/ili djelomičnog raskida ugovora od strane klijenta ili otkazivanja rezervacije, ili prvobitnog datuma početka ako se klijent nije prijavio za boravak.  Potvrđivanjem naloga za rezervaciju i prihvaćanjem ovih OUP-a, klijent se slaže i prihvaća da, ako klijent raskine ugovor i otkaže rezervaciju, u cijelosti ili djelomično, ili ako klijent ne sprovede prijavu za boravak, Operator ima pravo jednostrano odbiti od cijene boravka plaćenu od strane klijenta pri rezervaciji iznosa koji odgovara iznosu naknade za otkazivanje na koju Operator ima pravo prema ovim OUP-ima; bilo koju razliku koja premašuje iznos umanjene naknade za otkazivanje će platiti Operator klijentu bankovnim prijenosom, na bankovni račun klijenta s kojeg je platio cijenu boravka prilikom rezervacije, u roku od 30 radnih dana nakon dana koji slijedi kada je klijent raskinuo ugovor i otkazao rezervaciju, u cijelosti ili djelomično, ili na kojoj se gost nije prijavio za boravak. Bankovne naknade vezane za povrat cijene snosi klijent.

4.7 

Odlučujući dan za određivanje broja dana pri izračunu iznosa naknade za otkazivanje je dan predaje pisane obavijesti o raskidu ugovora i otkazu rezervacije.

4.8

Otkazne naknade za masaže i tretmane. Klijent ima pravo otkazati besplatne masaže i tretmane unaprijed rezervirane samo ako to učini najkasnije 1 sat prije početka. U slučaju da klijent to ne učini, može se primijeniti naknada za otkazivanje do 100% cijene masaže ili tretmana koju je klijent naručio.

Posebne naknade

5.1 

U slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s rezervacijom, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na +385 42 440 800 ili putem e-maila: reservations@hotel-trakoscan.hr.

5.2 

Prijava je moguća na datum početka rezerviranog boravka nakon 14:00 sati. Odjava je u 10:00 sati na datum završetka rezerviranog boravka, osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije.

5.3 

Ako se klijent ne prijavi prije 22:00 sata na datum početka, to se smatra neuspješnom prijavom za rezervirani boravak (čl. 4. OUP), osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije. U tom slučaju Operator hotela zadržava pravo da ponudi hotelsku sobu drugim klijentima.

5.4 

Operater će smjestiti klijenta koji je stigao na prijavu u 14:00 sati najkasnije do 22:00 sata.

5.5 

Ako klijent ne napusti sobu do 10:00 sati, naplaćuje se naknada za “kasnu odjavu” od 30 EUR (s PDV-om).  Ako gost nakon 13:00 sati ne napusti sobu, hotel ima pravo naplatiti klijentu 100% cijene sobe. Soba se smatra praznom tek nakon što je klijent uklonio sve svoje stvari iz sobe i vratio elektroničku karticu nadležnom hotelskom zaposleniku na recepciji hotela.

5.6 

U slučaju posebnih zahtjeva (dječji krevetić, rana prijava i / ili kasna odjava) ili ako klijent želi rezervirati dodatne usluge, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na broj +385 42 440 800 ili putem e-pošte na: reservations@hotel-trakoscan.hr.

5.7 

Operator može osigurati popuste za djecu mlađu od 6 godina kako slijedi:

5.7.1 

za djecu mlađu od 6 godina (od 0 do 6 godina) 100% popusta ako dijele krevet s roditeljima

5.8 

U iznimnim slučajevima Operator zadržava pravo da klijentu ponudi drugu vrstu smještaja od one prvobitno dogovorene, pod uvjetom da se ne razlikuje značajno od potvrđenog naloga za rezervaciju.

5.9 

Operator ima pravo odmah prekinuti boravak klijenta i povući se iz ugovora bez da klijent ima pravo tražiti povrat novca, ako klijent prouzroči štetu na hotelskom vlasništvu ili krši hotelska pravila.  Operator ima pravo zahtijevati od klijenta naknadu za svu štetu prouzročenu ponašanjem klijenta kojim je oštećena hotelska imovina.

5.10 

Odredbe i uvjeti koji se odnose na rezervaciju grupnog boravka dogovaraju se s Operatorom pojedinačno.

5.11

Ako je klijent oštetio hotelsku imovinu, hotel ima pravo tražiti naknadu štete na licu mjesta. Iznos se određuje na temelju cjenika koji je dostupan na recepciji hotela i/ili na temelju kupovne cijene. Ako se hotel i gost hotela ne dogovore odmah i dobrovoljno na licu mjesta, hotel ima pravo pozvati policijsku patrolu da riješi problem.

5.12

 Ako se pokrene lažni alarm zbog toga što klijent ne poštuje mjere zaštite od požara kao što su:

  • zabrana pušenja u hotelskim prostorijama
  • aktiviranje dimnog zaslona tijekom događaja
  • korištenje otvorenog plamena u hotelskim prostorijama
  • drugim slučajevima pokretanja lažnog alarma

davatelj usluge može naplatiti naknadu u iznosu do 2.000 EUR.

Boravak s popustom

6.1 

Operator ima pravo ponuditi popuste (u posljednjem minutu, prva minuta itd.). Broj soba rezerviranih za popuste je ograničen.

6.2 

Rezerviranje i korištenje boravka s popustom reguliraju se posebnim uvjetima i odredbama koje isključivo reguliraju popuste na boravak koji imaju prednost pred ovim OUP-ima. Ovi OUP-i će se primjenjivati na boravke s popustom samo u onim dijelovima koji se ne reguliraju derogativno ili posebno u posebnim uvjetima.

Zaštita osobnih podataka i privatnosti

7.1 

Operator obrađuje osobne podatke u skladu s općim obvezujućim propisima Hrvatska odnosno u skladu sa Zakonom br. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona izmijenjenih Zakonom br. 84/2014 Coll. s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu samo kao “Zakon”).

7.2 

Operator obrađuje osobne podatke svojih klijenata u svrhu rezervacije, prodaje usluga koje koriste klijenti u smještajnim objektima Operatora, te kontrolu njihove uporabe. Osobni podaci obrađuju se u vremenskom razdoblju koje je potrebno za ispunjenje svrhe obrade – rezervacije, prodaje usluga koje koriste klijenti u smještajnim objektima Operatora, te kontrole njihovog korištenja – ali ne duže od dvije godine od kada su podaci prikupljeni. Osobni podaci obrađeni u svrhu rezervacije, prodaje usluga koje koriste klijenti u smještajnim objektima Operatora i kontrole njihove upotrebe, obrađuju se u skladu s članom 10. stavkom 3. točkom (b) Zakona bez suglasnosti subjekata podataka.

7.3 

Operator obrađuje osobne podatke klijenta u marketinške svrhe isključivo uz izričitu suglasnost klijenta koju klijent može dati popunjavanjem relevantnih podataka prilikom rezervacije na mreži i klikom na pristanak za obradu osobnih podataka.

7.4 

Obim obrađenih osobnih podataka je sljedeći: ime i prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice, adresa e-pošte, broj telefona. Pružanjem podataka i potpisivanjem suglasnosti s obradom osobnih podataka u skladu s članom 11. stavkom 1. Zakona, klijent daje suglasnost Operatoru za obradu osobnih podataka u sustavima arhiviranja Operatora. Klijent istodobno daje suglasnost da se njegovi obrađeni osobni podaci – u opsegu uključujući i njegovo ime i prezime, e-mail i telefonski broj – koriste za potrebe izravnih marketinških (pružanje usluga tvrtke, slanje posla) poruka i informacija o marketinškim promocijama putem elektroničke komunikacije, uključujući uslugu kratkih poruka (SMS).  Klijent također daje suglasnost Operatoru na prekogranični prijenos osobnih podataka unutar Europske unije. Operator se obvezuje da neće postupati s osobnim podacima na način suprotan općim obvezujućim propisima. Suglasnost za obradu osobnih podataka daje se na razdoblje od tri godine; Klijent može opozvati takvu suglasnost u bilo koje vrijeme pisanom obaviješću poslanom na adresu Operatora, ako Zakonom nije drugačije određeno. Prilikom davanja svoje suglasnosti, klijent također potvrđuje da je obaviješten o svojim pravima utvrđenim Zakonom (naime u §28 Zakona), te u Zakonu br. 40/1964 Coll. građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama, odnosno pravo na informaciju o stanju obrade osobnih podataka u zbirci podataka, pravo na ispravljanje netočnih zastarjelih osobnih podataka koji se obrađuju, pravo na brisanje osobnih podataka ako je ispunjena svrha njihove obrade i pravo na brisanje osobnih podataka ako je Zakon prekršen. Klijent nadalje potvrđuje da osobni podaci koje on/ona pružaju odgovaraju stvarnosti, da su potpuni, istiniti i točni te istovremeno daju pristanak, na razdoblje od tri godine, na primanje poslovnih i promotivnih materijala, bilo koji oblik elektroničkih komunikacija, u vezi s uslugama koje pruža Operator i njegovi poslovni partneri; Klijent ima pravo povući takvu suglasnost u bilo koje vrijeme putem pisane obavijesti poslane na kontakt adresu Operatora i/ili na adresu koja je izravno uključena u takve poslovne i promotivne materijale.

7.5 

Prilikom obrade osobnih podataka, Operator može obavljati operacije obrade koje uključuju prekogranični prijenos dostavljenih osobnih podataka u druge države članice Europske unije i/ili pristup takvim podacima iz inozemstva putem sustava daljinskog pristupa ako je sustavom za podnošenje upravlja procesor koji je uspostavljen u toj državi članici.  Tijekom prijenosa, Operator će osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, zaštitu osobnih podataka putem enkripcije i pomoću softverskih i hardverskih alata za osiguranje prenesenih podataka.

7.6 

Operator ima visoke etičke standarde i poštuje privatnost svojih klijenata. Osim kada se podaci moraju objaviti prema Zakonu ili drugim opće obavezujućim propisima, Operator neće otkriti niti dati pristup trećim stranama ili drugim primateljima bilo kojim osobnim podacima bez pristanka klijenta. Sustav rezerviranja koristi najsuvremenije tehnologije za enkripciju osjetljivih podataka.

7.7 

U skladu s važećim zakonodavstvom Hrvatska, Operator provodi sve mjere i radnje za obradu osobnih podataka na takav način da su subjekti podataka propisno i pravodobno obaviješteni o njihovim pravima na koja imaju pravo prema važećem zakonodavstvu Hrvatska, kao i evropskim zakonima i obvezujućim međunarodnim ugovorima i konvencijama. U slučaju dostave legitimnog zahtjeva subjekta podataka, Operator će obraditi taj zahtjev u roku od 30 dana od njegove dostave.

7.8 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo, posebno na temelju pisanog zahtjeva upućenog Operatoru, zatražiti informaciju da li se njegovi/njezini osobni podaci obrađuju u sustavu arhiviranja Operatora ili ne; iz kojeg su izvora dobiveni njegovi osobni podaci; informacije o opsegu ili popisu obrađenih osobnih podataka; zahtijevati ispravak ili brisanje svojih nepotpunih, netočnih ili zastarjelih osobnih podataka; i zahtijevati brisanje osobnih podataka čija je svrha prerade već prestala ili koji su obrađeni bez odobrenja.

7.9 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo prigovoriti obradi osobnih podataka u druge svrhe osim onih za koje su osobni podaci pruženi, te obradi osobnih podataka koji bi mogli nezakonito i dokazano utjecati na njegova prava i zakonski zaštićene interese, pod uvjetom da je takav prigovor legitiman. Operator je dužan takve osobne podatke blokirati bez nepotrebnog odgađanja i uništiti ih čim okolnosti to dopuste.

7.10 

Ako postoji sumnja na neovlaštenu obradu osobnih podataka, nositelj podataka ima pravo podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Hrvatska da pokrene postupak za zaštitu osobnih podataka.

7.11 

Nositelj podataka koji nema punu poslovnu sposobnost ostvaruje svoja prava preko roditelja/skrbnika.

7.12 

Prava preminulog nositelja podataka mogu ostvariti osobe u rodu u skladu s posebnim propisima Hrvatska.

Završne odredbe

8.1 

Ovi OUP-i i pravni odnosi koji proizlaze iz ovog Ugovora regulirani su zakonima Hrvatska.

8.2 

Ako bilo koja odredba ovih OUP-ova bude ili postane nevažeća, nedjelotvorna ili neprovediva, takva nevaljanost, neučinkovitost ili neprovedivost neće imati utjecaja na valjanost i djelotvornost drugih odredbi ovih Općih pravila.

8.3 

Prilikom potvrđivanja svoje rezervacije, klijent prihvaća ove OUP-ove i obvezuje se da će ih se pridržavati. Operator Hotela zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta. Obveza za objavljivanje pisanog izmijenjenog dokumenta OUP-a smatra se ispunjenim objavljivanjem takvih izmijenjenih OUP-ova na web stranici operatora www.sliezskydom.sk

8.4 

Ovi OUP-ovi stupaju na snagu i postaju efikasni 1. siječnja 2018. godine.

Hotel Trakoščan

Trakošćan bb, 42253 Trakošćan, Hrvatska

Operator:

ADRIATIC TOURIST RESORTS d.o.o.

Jurišićeva 2A, 10000 Zagreb

080734351, Trgovački sud u Zagrebu

ID kompanije (OIB): 00594096464

Temeljni kapital: 95.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Upravni odbor: Július Strapek i Michal Hartl

IBAN: HR2723400091110784670, Privredna banka Zagreb